O nas

Frewo Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- usługi wywozu odpadów,

- utrzymanie porządku i czystości,

- obsługa i utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-estetycznym urządzeń komunalnych,

- obsługa i utrzymanie we właściwym stanie technicznym infrastruktury komunalnej,

- utrzymanie i konserwacja zieleni.

 

Spółka dysponuje własna bazą techniczną, i specjalistycznymi środkami ruchomymi, zapewniającymi odpowiednie do zakresu działalności podstawowej zaplecze remontowo – budowlane, transportowo - sprzętowe oraz magazynowe. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.